Stredná priemyselná škola v Snine

pošlite nám e- mail: spssnina@ spssnina.edu.sk

 

späť ]

           

Dňa 29. apríla 2008 sa konala konferencia Strednej priemyselnej školy v Snine, ktorej hlavnou témou bola Perspektíva odborného školstva v regióne Snina... ( stiahni - výstup z konferencie)

(stiahni ~ 10 MB) - Koncepcia rozvoja školy

(stiahni ~ 10 MB) - Výberové konanie - prezentácia

Darujte 2% z dane

Podnikateľská činnosť SPŠ SNINA

Autoškola SPŠ v Snine

Štátna jazyková škola v Prešove, pobočka Snina - ponúka od začiatku školského roka 2006/2007 vyučovanie cudzích jazykov – anglického a nemeckého

Aktuality:

BOLO RAZ ... - (aktuality zo šk. r. 2003-2004)

BOLO RAZ ... - (aktuality zo šk. r. 2004-2005)

BOLO RAZ ... - (aktuality zo šk. r. 2005-2006)

AKTUALITY (šk. rok 2006/2007):


   

(kurzový lístok, počasie, kalendár)

   
       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

28. máj 2007:


2. kolo prijímacích skúšok

Po ukončených zápisoch sú v tejto škole ešte voľné miesta pre školský rok 2007/2008
a preto sa bude konať 2. kolo prijímacích skúšok (12. júna 2007)
do týchto študijných odborov:1. 2381 6 strojárstvo - grafické systémy (7 miest)
2. 2675 6 elektrotechnika (6 miest)
3. 3765 6 technika a prevádzka dopravy (8 miest)
4. 3917 602 technické a informatické služby - strojárstvo (9 miest)

  Prihlášku (ďalšiu, ktorú vystaví základná škola) do 2. kola treba doručiť riaditeľovi tejto školy do 8. júna 2007.
  Pri prijímaní na štúdium platia rovnaké kritériá ako v 1. kole.


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

14. november 2006:


Týždeň vedy na Slovensku
20. - 24. november 2006


Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, Snina, organizuje seminár
„Moderné technológie v strojárstve, doprave a elektrotechnike“
s cieľom získať záujem mladých ľudí o vedu a techniku.


Program:

20.11.2006 – Projektovanie, výroba a prevádzka automatizovaných výrobných liniek
21.11.2006 – Moderná autoservisná technika
22.11.2006 – CA technológie v praxi (CA – počítačom riadené)
23.11.2006 – Moderné technológie zvárania materiálov
24.11.2006 – Bezpečnosť elektrických zariadení


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

19. september 2006:

Štátna jazyková škola v Prešove, pobočka Snina,
v budove Strednej priemyselnej školy v Snine

Termíny prvých stretnutí v kurzoch jazykovej školy:

ANJ – 1. ročník a 2. ročník – detský kurz:
- 21. septembra 2006 o 14.45 hod. (štvrtok)
- vyučujúci: PaedDr. Karľová
- miestnosť: C4

ANJ – 1. ročník: rok narodenia - od 1991:
- 19. septembra 2006 o 14.30 hod. (utorok)
- vyučujúci: Mgr. Husťáková
- miestnosť: C4

ANJ – 1. ročník: rok narodenia - do 1991:
- 19. septembra 2006 o 16.30 hod. (utorok)
- vyučujúci: Mgr. Vass
- miestnosť: C4

ANJ – 2. ročník:
- 19. septembra 2006 o 15.30 hod.
- vyučujúci: Mgr. Vass
                      Jušková
- miestnosť: C4

ANJ – 3. ročník:
- 19. septembra 2006 o 15.00 hod. (utorok)
- vyučujúca: Mgr. Vass
                       Jušková
- miestnosť: C4

ANJ – 4. ročník:
- 20. septembra 2006 o 15.30 hod. (streda)
- vyučujúci: Mgr. Vass
- miestnosť: C4

NEJ – 1. a 3. ročník:
- 19. septembra 2006 o 16.00 hod. (utorok)
- vyučujúca: Mgr. Petriščáková
- miestnosť: C2

Na prvom stretnutí sa študenti rozdelia do skupín a dohodnú sa na rozvrhu vyučovania.

V Snine 18. septembra 2006                                           PaedDr. Alena Romanová


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

29. august 2006:

Štátna jazyková škola v Prešove, pobočka Snina,
v budove Strednej priemyselnej školy v Snine

Termíny testov:

5. september 2006 – 7. september 2006
od 15.00 hod.


- predmety:                               
anglický jazyk a nemecký jazyk

všetky ročníky (okrem 1. ročníka)


Termín zápisu:

11. september 2006 o 16.00 hod
a
13. september 2006 o 16.00 hod

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

28. august 2006:

Odborné počítačové znalosti absolventa odboru strojárstvo:

- znalosť kreslenia výkresov v programe AutoCAD 2002, ukážky:

    Obrázok 2D výkresu nakresleného v programe Autodesk AutoCAD2002      Videoukážka kreslenia 2D výkresu v programe Autodesk AutoCAD2002   

- znalosť modelovania súčiastok a vytvorenia výkresov v programe Inventor6, ukážky:

    Obrázok 3D modelu hranatej súčiastky      Videoukážka modelovania 3D modelu hranatej súčiastky       Obrázok 2D výkresu modelu hranatej súčiastky      Videoukážka tvorby 2D výkresu z modelu hranatej súčiastky       Obrázok vygenerovaného 2D výkresu druhej hranatej súčiastky      Obrázok 3D modelu ojnice       Obrázok 3D modelu zostavy vrtule      Videoukážka 3d modelu zostavy vrtule   

- znalosť vytvorenia CNC programového kódu v programe EdgeCAM, ukážky:

    Obrázok CNC dráh nástroja generovaných v programe EdgeCam      Prezentácia programu EdgeCam na tvorbu CNC programov obrábania súčiastok   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

27. august 2006:

Prihlášky na vysoké školy

            Študenti, ktorí si chcú podať prihlášku na vysokú školu, si môžu tlačivá prihlášky zakúpiť na sekretariáte za 4,00 Sk/ks. Prospech za jednotlivé ročníky a priemery štúdia potvrdzuje triedny učiteľ a celú prihlášku riaditeľ školy.

  
  
  
  
  
  
  
  
       

home ] [ aktuality ] ako nás nájdete ] prijímacie skúšky ] odbory štúdia ] žiaci ] absolventi ] učitelia ] vyučovanie ] rada školy ] rodičovské združenie ] kurzy ] knižnica ] história ] podnikateľská činnosť ] zaujímavé linky ] rozvrhy tried ]