Stredná priemyselná škola v Snine

pošlite nám e- mail: spssnina@ spssnina.edu.sk

 

home ] ( skok na navigáciu )

Vyučovanie

Stránka obsahuje informácie:  

zvonenie na hodiny
organizácia školského roka
pracovný poriadok SPŠ Snina
vnútorný školský poriadok pre žiakov
všeobecnovzdelávacie predmety
strojárske odborné predmety
elektrotechnické odborné predmety
odborné predmety dopravy
ekonomické odborné predmety
o odborných predmetoch colnej deklarácie

(  Skok na navigáciu )


Začiatky a konce vyučovacích hodín na škole:

(Skok na vrch strany) 

1. hodina:    7 40 -   8 25
2. hodina:    8 35 -   9 20
3. hodina:    9 30 - 10 15
4. hodina:  10 25 - 11 10
5. hodina:  11 45 - 12 30
6. hodina:  12 35 - 13 20
7. hodina:  13 25 - 14 10
8. hodina:  14 15 - 15 00
9. hodina:  15 05 - 15 50

home ] aktuality ] ako nás nájdete ] prijímacie skúšky ] odbory štúdia ] žiaci ] absolventi ] učitelia ] vyučovanie ] rada školy ] rodičovské združenie ] kurzy ] knižnica ] história ] podnikateľská činnosť ] zaujímavé linky ] rozvrhy tried ]