Stredná priemyselná škola v Snine

posledná zmena stránky: utorok, 26 októbra 2004 23:52 hod. 
pošlite nám e- mail: spssnina@ spssnina.edu.sk

 

späť ]

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri SPŠ v Snine je občianské združenie, ktoré je registrované v Slovenskej rade rodičovských združení. Činnosť RZ je zameraná na:
- riešenie výchovno-vzdelávacích problémov
- ochranu žiakov pred negatívnymi metódami vo výchove a vzdelávacom procese
- ochranu žiakov pred ich nadmerným zaťažovaním
- ochranu zdravia detí a podporu ich zdravého telesného a psychického vývinu
- zlepšovanie životného prostredia žiakov v školách
- pomoc pri rozvoji záujmovej činnosti žiakov

Komunikáciu medzi rodičmi, žiakmi a pedagógmi školy zabezpečuje Rodičovská rada, ktorá na SPŠ pracuje v tomto zložení:

Predseda:   František Cenkner 2.E
Podpredseda: Ján Peľo 2.D
Tajomník:  Ing. Mária Ortutayová  
Hospodár: Ing. Anna Buchlaková  
Predseda revíznej komisie Ladislav Kovaľ 4.A
Člen revíznej komisie: Mária Halapiová 2.B
Člen revíznej komisie: Ing. Jaroslav Petrišin 1.A
Členovia: Ing. Michal Halapi 3.A
  Ing. Jana Demjanová 3.C
  Jasmína Staruchová 3.D
  Jozef Tomahogh 3.E
  Mária Huňarová 4.B
  Ing. Pavol Koroľ 4.C
  Valéria Mariničová 4.D
  Miroslav Vasko 4.E
  Viera Ontkócová 1.C
  Iveta Matušková 1.D
  Mária Karatníková 1.E
     

 Zasadnutia Rodičovskej rady sú určené plánom práce. Uskutočnia sa v mesiacoch december, február, apríl, jún a to stále prvý utorok v mesiaci
o 15
  3O hodine v budove školy.
Delegátmi v Rade školy za Rodičovské združenie sú JUDr. Ján Paľovčík, Ladislav Kovaľ a Jozef Karľa, ktorí boli zvolení plenárnou schôdzou RZ dňa 28. októbra 2003.

home ] aktuality ] ako nás nájdete ] prijímacie skúšky ] odbory štúdia ] žiaci ] absolventi ] učitelia ] vyučovanie ] rada školy ] rodičovské združenie ] kurzy ] knižnica ] história ] podnikateľská činnosť ] zaujímavé linky ] rozvrhy tried ]