Stredná priemyselná škola v Snine

pošlite nám e- mail: spssnina@ spssnina.edu.sk

 

Pedagogický zbor školy:
fotografia

Poverená vedením školy:
 PaedDr. Alena Romanová, slovenský jazyk - občianska náuka - etická výchova
(
romanova @spssnina.edu.sk )

Zástupca riaditeľa školy pre výchovu a vzdelávanie:
Ing. Ján Harmaňoš, strojárske predmety
(
harmanos @spssnina.edu.sk )

Zástupca riaditeľa školy pre technicko ekonomické veci, vedúci podnikateľskej činnosti školy:
 Ing. Zdeněk Snítil, elektrotechnické predmety
(
snitil @spssnina.edu.sk )

Výchovný poradca:
Mgr. Ján Mucka, telesná výchova - branná výchova
(
mucka @spssnina.edu.sk )

Učitelia:
Ing. Anna Buchlaková, ekonomické predmety ( buchlakova @spssnina.edu.sk )
Ing. Zlatica Demčáková, ekonomické predmety (
demcakova @spssnina.edu.sk )
Ing. Adriana Bindzárová, strojárske predmety a výpočtová technika (
bindzarova @spssnina.edu.sk )
Mgr. Viola Fedinová, matematika - chémia (
fedinova @spssnina.edu.sk )
PhDr. Ladislav Fuchs, občianska náuka - etická výchova (
fuchs @spssnina.edu.sk )
PaedDr. Ľubomír Hajdanka, matematika (
hajdanka @spssnina.edu.sk )
Ing. Mária Harmaňošová, strojárske predmety (
harmanosova @spssnina.edu.sk )
Andrej Havriľák, prax ( havrilak @spssnina.edu.sk )
Ing. Mikuláš Ižák, odborné predmety (
izak @spssnina.edu.sk )
Štefánia Jankovská, anglický jazyk (
jankovska @spssnina.edu.sk )
Ing. Róbert Juhás , odborné predmety (
juhas @spssnina.edu.sk )
Ellina Jušková, anglický jazyk (
juskova @spssnina.edu.sk )
Ing. Michal Kerekanič,  elektrotechnické predmety (
kerekanic @spssnina.edu.sk )
Ing. Jozef Kováč, strojárske predmety a prax (
kovac @spssnina.edu.sk )
Ing. Eva Kresilová, matematika (
kresilova @spssnina.edu.sk )
Mgr. Magdaléna Kudláčová, ruský jazyk - dejepis (
kudlacova @spssnina.edu.sk )
Mgr. Jarmila Kuriljuková, technika administratívy - ekonomické predmety (
kuriljukova @spssnina.edu.sk )
Ing. Ján Ľonc, elektrotechnické predmety (
lonc @spssnina.edu.sk )
Ing. Ladislav Mihók, strojárske predmety (
mihok @spssnina.edu.sk )
Mgr. Anna Mišková, telesná výchova
Mgr. Miroslava Mišková, nemecký jazyk (
miskova @spssnina.edu.sk )
Ján Ondik, prax (
ondik @spssnina.edu.sk )
Ing. Štefan Ontkovič, fyzika - informatika - prax - strojárske predmety (
ontkovic @spssnina.edu.sk )

Ing. Ján Onufer, elektrotechnické predmety
( onufer @spssnina.edu.sk )
Ing. Mária Ortutayová, elektrotechnické predmety (
ortutayova @spssnina.edu.sk )
Mgr. Anna Petriščáková, slovenský jazyk - nemecký jazyk (
petriscakova @spssnina.edu.sk )
Ing. Valéria Petrovajová, výpočtová technika (
petrovajova @spssnina.edu.sk )
Miroslav Poliak, prax (
poliak @spssnina.edu.sk )
Ing. Michal Roman, strojárske predmety (
roman @spssnina.edu.sk )
Ing. Michal Sekerák, strojárske predmety (
sekerak @spssnina.edu.sk )
Ing. Mirko Semjon, výpočtová technika (
semjon @spssnina.edu.sk )
Mgr. Jana Semjonová, slovenský jazyk - dejepis (
semjonova @spssnina.edu.sk )
Ing. Jozef Ševčík, odborné predmety (
sevcik @spssnina.edu.sk )
Mgr. Mária Tormová, vedecko-technické a ekonom. informácie, rodinná výchova ( tormova @spssnina.edu.sk )

     home ] aktuality ] ako nás nájdete ] prijímacie skúšky ] odbory štúdia ] žiaci ] absolventi ] učitelia ] vyučovanie ] rada školy ] rodičovské združenie ] kurzy ] knižnica ] história ] podnikateľská činnosť ] zaujímavé linky ] rozvrhy tried ]