Stredná priemyselná škola v Snine

posledná zmena stránky: utorok, 26 októbra 2004 23:52 hod. 
pošlite nám e- mail: spssnina@ spssnina.edu.sk

 

home ] skok na navigáciu ]

Knižnica  čiže  Základné informačné stredisko

základné údaje o ZIS
knižničný a výpožičný poriadok ZIS
knižničný fond

    Svet okolo nás je bohatý na informácie. Vybrať z nich tie, ktoré sú pre nás najpotrebnejšie, si vyžaduje určité znalosti a zručnosti, ako aj schopnosť sa v nich zorientovať. Knižnice, ktoré zhromažďujú bohatý knižnično-informačný aparát sú špecifickým miestom, či školou orientácie sa vo svete informácií.

 Základné údaje o ZIS 

        V štatúte ZIS sa hovorí, že jeho funkciou je tvorba a spracovanie fondu a poskytovanie služieb študentom a pracovníkom školy. Charakteristika a obsah knižničného fondu  by mali vyplývať zo zamerania a potrieb školy.

     Ide o zlúčenú (žiacku a učiteľskú) knižnicu, ktorá má samostatnú miestnosť slúžiacu aj ako študovňa a čitáreň.

ZIS má kvalitné technické vybavenie. Je tu jeden počítač aj s CD-ROM-om a tlačiarňou. Počítač je pripojený k Internetu a ten je prístupný tak študentom, ako aj pedagógom. Medzi vybavením knižnice je aj kopírovací stroj.

Knižničný a výpožičný poriadok ZIS      (tu je Knižničný a výpožičný poriadok ZIS)

Knižničný fond

      Knižničný fond obsahuje 17 609 knižničných jednotiek, z toho 17 567 tlačených dokumentov, 28 audiovizuálnych dokumentov a 14 iných dokumentov. ZIS odoberá 2 tituly periodík v 2 exemplároch. Zloženie knižničného fondu zodpovedá profilu školy - technická literatúra, počítačová literatúra, matematika, chémia, fyzika, spoločensko-vedná literatúra – dejepis, psychológia, filozofia, náučné a beletria.
    
Okrem uvedených titulov ZIS vlastní aj jazykovednú literatúru v angličtine, nemčine, ruštine a ukrajinčine. 
    
Fond knižnice sa pravidelne doplňuje na základe potrieb a najmä možností školy. Na účely spracovania a evidencie fondu bola pre ZIS vypracovaná vlastná počítačová databáza.

(skok na vrch stránky)

home ] aktuality ] ako nás nájdete ] prijímacie skúšky ] odbory štúdia ] žiaci ] absolventi ] učitelia ] vyučovanie ] rada školy ] rodičovské združenie ] kurzy ] knižnica ] história ] podnikateľská činnosť ] zaujímavé linky ] rozvrhy tried ]