Stredná priemyselná škola v Snine

pošlite nám e- mail: spssnina@ spssnina.edu.sk

 

home ]

Rada školy

Rada školy pri SPŠ v Snine pracuje v tomto zložení:

Ing. Mária Ortutayová – predseda, zástupca pedagogických pracovníkov školy
Ján Ondík – podpredseda, zástupca pedagogických pracovníkov školy
Ing. Ján Čop – delegovaný zástupca mesta Snina
Ing. Jaroslav Regec – delegovaný zástupca PSK
Ján Holinka – delegovaný zástupca PSK
Jana Diničová – zástupca nepedagogických zamestnancov školy
Ing. Štefan Haburaj – zástupca rodičov
Juraj Fedorko – zástupca rodičov
Ing. Iveta Šimonová – zástupca rodičov
Vladimír Drobňák – delegovaný zástupca právnickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní
Eva Maskaľová – zástupca žiakov

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

 

home ] aktuality ] ako nás nájdete ] prijímacie skúšky ] odbory štúdia ] žiaci ] absolventi ] učitelia ] vyučovanie ] rada školy ] rodičovské združenie ] kurzy ] knižnica ] história ] podnikateľská činnosť ] zaujímavé linky ] rozvrhy tried ]