Stredná priemyselná škola v Snine

pošlite nám e- mail: spssnina@ spssnina.edu.sk

 

späť ]

Podnikateľská činnosť školy

Podnikateľská činnosť školy vznikla v roku 1966. Pomáha zlepšovať ekonomickú situáciu školy. Prostriedky z jej činnosti
sa používajú na zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy.

Podnikateľská činnosť je zameraná na tieto činnosti:

1. Organizovanie rekvalifikačných kurzov
        - informatika a výpočtová technika
        - účtovníctvo
        - školenie vodičov v zmysle Vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke,
           údržbe a opravách vozidiel

2. Výroba a predaj výrobkov strojárskej výroby
        - sústruženie
        - frézovanie
        - brúsenie
        - vŕtanie
        - zváranie obalenou elektródou, taviacou sa elektródou v CO2, kyslikovo-acetylénovým plameňom
        - výroba ozubených kolies (FO 6, OHO 20)
        - kovanie
        - lisovanie plastov
        - kurzy montáže medených rúr
        - prenájom strojov v dielni školy
        - požiarne revízie

3. Opravy kuchynských kotlov

4. Kurzy vedenia motorových vozidiel
        -
vodičský preukaz skupiny B
        - doškoľovanie vodičov

5. Reprografické práce
  
     - kopírovanie formátov A4 (á 1,60 Sk) A3 (á 3,20 Sk)
        - hrebeňová väzba (á 30,- Sk)

home ] aktuality ] ako nás nájdete ] prijímacie skúšky ] odbory štúdia ] žiaci ] absolventi ] učitelia ] vyučovanie ] rada školy ] rodičovské združenie ] kurzy ] knižnica ] história ] podnikateľská činnosť ] zaujímavé linky ] rozvrhy tried ]