Stredná priemyselná škola v Snine

posledná zmena stránky: utorok, 26 októbra 2004 23:52 hod. 
pošlite nám e- mail: spssnina@ spssnina.edu.sk

 

home ]


ZOZNAMY ZAMESTNANCOV


TERAJŠÍ ZAMESTNANCI BÝVALÍ ZAMESTNANCI
Pedagogický zbor školy - Učitelia
Pedagogickí zamestnanci Pedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci
Školská jedáleň Domov mládeže - Vychovávatelia
Domov mládeže - Prevádzka
Domov mládeže - Školská jedáleň
Podnikateľská činnosť - Jedáleň
Vyberte si zoznam

Pedagogický zbor školy
fotografia

Riaditeľka školy:
  
(
   )


Zástupca riaditeľa školy pre výchovu a vzdelávanie:
  
(
   )


Zástupca riaditeľa školy pre technicko ekonomické veci, vedúci podnikateľskej činnosti školy:
  
(
   )


Zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety:
  
(
   )


Výchovný poradca:
  
(
   )


Učitelia:
   (    )


Externí učitelia:
   (    )


Zoznam terajších pedagogických zamestnancov


  Priezvisko a meno     od     zaradenie  
              


Zoznam terajších nepedagogických zamestnancov
fotografia


  Priezvisko a meno     od     zaradenie  
              


Zoznam terajších zamestnancov - Školská jedáleň
fotografia


  Priezvisko a meno     od     zaradenie  
              


Zoznam bývalých zamestnancov
Podnikateľská činnosť - Jedáleň

fotografia


  Priezvisko a meno     od     do     zaradenie  
                  


Zoznam bývalých pedagogických zamestnancov


  Priezvisko a meno     od     do     zaradenie  
                 


Zoznam bývalých nepedagogických zamestnancov


  Priezvisko a meno     od     do     zaradenie  
                


Zoznam bývalých zamestnancov
Domov mládeže - Vychovávatelia


  Priezvisko a meno     od     do     zaradenie  
                


Zoznam bývalých zamestnancov
Domov mládeže - Prevádzka


  Priezvisko a meno     od     do     zaradenie  
                


Zoznam bývalých zamestnancov
Domov mládeže - Školská jedáleň


  Priezvisko a meno     od     do     zaradenie  
                
      home ] aktuality ] ako nás nájdete ] prijímacie skúšky ] odbory štúdia ] žiaci ] absolventi ] učitelia ] vyučovanie ] rada školy ] rodičovské združenie ] kurzy ] knižnica ] história ] podnikateľská činnosť ] zaujímavé linky ] rozvrhy tried ]