Stredná priemyselná škola v Snine<17:38 24. 11. 2015/font>

 

Naše projekty: 

Príprava elektrotechnikov: ...

Implementácia informačných a komunikačných technológií do odborného školstva - projekt podporený z ESF

Implementácia programového kompletu TDSTechnik

Knižnica - okno do sveta

realizácia projektu: Knižnica - okno do sveta

foto: 1   2   3   4   5          

Leonardo da Vinci - Škola praxi, prax škole

záverečná správa o projekte

foto: 1   2   3   4   5          

Teoretická a praktická príprava

Vedomosti o doprave = bezpečnosť na cestách

záverečná správa o projekte

Zelená brána

Euroscola - 2008