Stredná priemyselná škola v Snine

 

Šachové okienko                    


   Namiesto úvodu...

   Kedy vznikol šach? Dnes je dokázané, že starí Egypťania, Číňania, Gréci ani Rimania šach nepoznali. Kráľovská hra pochádza z Indie, odkiaľ sa rozšírila do celého sveta a to spôsobom, že nemá rovnocenného protivníka v oblasti duchovných športov. Šach patrí medzi najzaujímavejšie a najduchaplnejšie hry, ktoré rozvíjajú logiku a predvídavosť.
   Kto zo šachistov sa ešte nepokúsil vyriešiť nejakú štúdiu či úlohu, na ktorú natrafil v nejakom časopise alebo rubrike? Duchaplnosť a krása šachových problémov priťahuje masy šachistov, ktorí v snahe nájsť správne riešenie sú schopní nad čiernobielou šachovnicou s niekoľkými figúrkami, stráviť mnoho dlhých, ale krásnych chvíľ...
   Chceš sa aspoň trošku naučiť hrať šach? Chceš nájsť úžasné a prekvapujúce riešenia? Zapoj sa do práce šachového krúžku pri SPŠ v Snine.Aktuality: - šach na školách      Archív:

      - úloha 3
      - úloha 2
      - úloha 1