Stredná priemyselná škola v Snine

 

ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA PRI SPŠ V SNINE 

       Stredná priemyselná škola v Snine získala dňa 20. februára 2008 Registračný list zváračskej školy č. 252 a osvedčenie spôsobilosti na vykonávanie prípravy zváračov k základným skúškam podľa STN 05 0705 v rozsahu inštruktorov zvárania. Doklady boli vydané Prvou Zváračskou, a.s. Bratislava.

Pracovný tím Zváračskej školy tvoria:

                             - Ing. Zdenek Snítil, vedúci

                             - Andrej Havriľák,

                             - Miroslav Poliak,

                             - Ing. Michal Roman.

 

Poskytujeme: 

ZÁKLADNÉ KURZY ZVÁRAČOV ...