Stredná priemyselná škola v Snine

 


•     V I T A J T E    ! ! !    •

Vítame Vás na stránkach o projekte Comenius pod názvom „One Europe under seven heavens“."


Popis témy projektu

   Projekt comenius sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú.

1. Popri cieľoch programu celoživotného vzdelávania má program Comenius tieto osobitné ciele:

  • rozvíjať medzi mladými ľuďmi a pedagógmi poznanie a chápanie rozmanitosti európskych kultúr a jazykov a jej hodnoty;
  • pomáhať mladým ľuďom získavať základné životné zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný rozvoj, budúce zamestnanie a aktívne európske občianstvo;

2. Program Comenius má tieto operačné ciele:
  • zlepšiť kvalitu mobility žiakov a pedagógov v rôznych členských štátoch;
  • zlepšiť kvalitu partnerstiev medzi školami v rôznych členských štátoch tak, aby sa počas trvania programu aspoň jeden žiak zúčastnil spoločných vzdelávacích činností;
  • podporovať učenie sa moderných cudzích jazykov,
  • podporovať rozvoj inovačného obsahu, služieb, pedagogických teórií a praxe celoživotného vzdelávania s podporou IKT;
  • zvýšiť kvalitu a európsky rozmer odbornej prípravy učiteľov;
  • podporovať zlepšovanie pedagogických prístupov a riadenia škôl.


Projekt COMENIUS je podprogramom celoživotného vzdelávania, zameraný na vzdelávanie materských, základných a stredných škôl.


http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_uvodna_stranka.htm&sw_prog=2Typ projektu

   Naša škola je zapojená do projektu zameraného na multilaterálne partnerstvá.

Partnerské školy


Španielsko - COLEGIO EL BUEN PASTOR- Murcia – SPAIN,General secondary school, Legal status:private, www.elbuenpastor.es
Grécko - 1ο Γενικό Λύκειο Ταύρου - 1o Geniko Lykeio TavrouTavros – Athens- GREECE, General secondary school, Public, http://1lyk-tavrou.att.sch.gr
Turecko -ABIDIN PAK-PAKMAYA ANADOLU LISESI – BALIKESIR- TURKEY, General secondary school, Public, http://pakmayaanadolu.edremit-meb.gov.tr
Nórsko - Thor Heyerdahl videregaende skole- Larvik- NORWAY, General secondary school, Public, htpp://thvs.vfk.no
Cyprus - Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - A' TECHNICAL SCHOOL NICOSIA- Nicosia – CYPRUS, Vocational or technical secondary schol, Public, https://www.dias.ac.cy/scholeia/tech-technikischolia-lef
Rumunsko - LICEUL TEORETIC ZIMNICEA- ZIMNICEA- ROMANIA, General secondary school, Public, http://liceulzimnicea.licee.edu.ro
Slovensko - Stredná priemyselná škola – Snina-SLOVAKIA, Vocational or technical secondary school, Public, http://sps-snina.edupage.org


Kontaktný seminár v Bratislave


   
   V novembri 2009 absolvovali Mgr.Renáta Husťaková a Mgr. Miroslava Mišková prípravnú návštevu v rámci projektu Comenius. Cieľom bolo nadviazať pracovné kontakty a získať partnerov pre spoločnú prácu a realizáciu školského projektu. Podarilo sa nám nadviazať kontakt so zástupcami škôl zo šiestich krajín EÚ: Španielska, Grécka,Turecka,Cypru,Rumunska a Nórska. Na záver semináru sa zástupcovia spomenutých škôl dohodli na výbere témy a na názve projektu.Španielsko    partnerské školy ]

Comenius(.ppt)

Grécko    partnerské školy ]

Turecko    partnerské školy ]

Turkey (.ppt)Nórsko    partnerské školy ]

Norway (.pdf)
Cyprus    partnerské školy ]

Cyprus(.ppt)
Cyprus-school (.ppt)
Rumunsko    partnerské školy ]

Romania (wmv)
Romania 2 (.wmv)


Slovensko    partnerské školy ]

Slovakia_the_presentation_of_secondary_techn (.ppt) Slovak_national_instruments (.doc)
SLOVAKIA_presentation (.ppt)
The Slovak cuisine - traditional meals3(2)(.ppt)


Fotogaléria


Aktivity projektu


V rámci projektu sa budú v nasledujúcich dvoch rokoch v škole uskutočňovať rôzne aktivity projektu.

   Naše plánované aktivity
   a projektové stretnutia, rôzne články do časopisov či týždenníkov.


Projektové stretnutia
      Prvé projektové stretnutie sa uskutočnilo v meste Murcia v Španielsku, v termíne od 01.03 do 06.03.2011


Očakávania realizátorov a ciele projektu

Väčšina kolegov, ktorí sú v partnerstve, žijú v regiónoch s dôležitým turistickým potenciálom, ale v súčasnosti sa nachádzajú v odľahlých regiónoch. Všetci partneri v projekte sa chcú podeliť o široké interkultúrne skúsenosti spoznávaním a porovnávaním aspektov, ktoré sú základom ich regiónov ako napríklad gastronómia, flóra a fauna, folklór, hudba a podnebie. Z tohto dôvodu navrhujeme rozmanité aktivity, v ktorých si študenti našich škôl môžu vymeniť informácie rôznymi spôsobmi, ktoré ich priblížia k týmto aspektom a budú s nimi pracovať. Všetky regióny v partnerstve sa nachádzajú v krajinách s bohatou kultúrou a veľa z partnerských regiónov zdedilo jedinečnú kultúru, o ktorú sa môžu študenti podeliť. Využívanie rôznych technológií je veľmi dôležité pri realizácii tohto projektu. Chceme našich študentov oboznámiť sa s používaním informačných technológií (videokonferencie, PowerPoint, chat a písanie e-mailov). Cez ich vlastnú prácu koncept europanizácie sa stane súčasťou ich každodenného života čo je hlavným cieľom tohto projektu.

Comenius Tím

Comenius tím v našej škole tvoria:

1. Mgr. Renáta Husťaková - vyučujúca anglického jazyka
2. Mgr. Štefánia Jankovská - vyučujúca Anglického jazyka
3. Mgr. Miroslava Mišková - vyučujúca Nemeckého jazyka
4. PaedDr. Alena Romanová - riaditeľka školy
5. Ing. Adriana Bindzárová - vyučujúca informatiky
6. p. Anna Kovaľová - ekonomická referentka
7. p. Andrea Miklošová - ekonomická referentka
a približne 60 študentov druhých ročníkov
   
   

Záverečná správa(.pdf)
Calendar Comenius 2012